Projecte Esportiu

El Club Handbol Esplugues té una doble missió, “ la promoció i difusió de l’handbol i la recerca de noves fórmules de creixement personal i educació en valors a través d’aquest esport, d’una manera creativa, apassionada, honesta i en constant evolució”.

La nostra fórmula, els valors; el nostre secret, la passió

Passió, definida com un sentiment molt intens que domina la voluntat, és el nostre motor, allò que ens mou a fer les coses. Però el secret realment està en el fet que gaudim d’allò que fem, de les relacions amb les persones, cada somriure, cada projecte, cada proposta sorgeix del fet de posar les relacions humanes en el nostre centre d’acció.

Creativitat: La reflexió, l’anàlisi i la iniciativa per posar en marxa o proposar noves formes més eficients, més atractives en els processos, les activitats, etc. Des de la direcció del club l’associem a… excel·lència, talent, sorpresa, experimentació i risc.

Implicació: Treballem amb il·lusió per donar una resposta eficient i enriquidora tant per a qui rep el servei, com pel professional que el realitza. Nosaltres l’associem a… lideratge, esforç, positivisme, compromís, somriure, emoció, energia i alegria.

Honestetat: concepte clau a l’hora de preparar un nou projecte o de donar el servei al nostres associats. La reivindicació de la igualtat, la no discriminació, el no assetjament, la dignitat i el diàleg. Nosaltres ho traduïm com… comunicació, sensibilitat,respecte, mediació, escolta activa, empatia, autoestima, perdó, coherència i ètica.

Evolució/ innovació: Malgrat situacions adverses del context actual hem estat capaços d’evolucionar i adaptant-nos al canvi i seguir creixent, i ser cada dia una mica millors. Aquest conceptes els associem a… educació, professionalitat, excel·lència, talent, empatia, polivalència, experimentació, risc i autocrítica.

De conjugar tot el que s’ha expressat surt la filosofia del projecte:

L’Handbol, quelcom més que un esport”,

L’handbol com un mitjà per aconseguir el desenvolupament personal dels individus i on d’una manera professional i implicada, la directiva i el formadors del Club donin eines als esportistes i al seu entorn per viure d’una manera més rica, significativa i que alhora serveixin d’insectes pol·linitzadors i aquest valors els portin als seus entorns.

Dins d’aquesta filosofia treballem sobre dos eixos:

  1. L’Handbol, una escola per a la vida. L’esport com una eina de desenvolupament personal a partir de l’educació emocional i l’educació en valors.

  2. La força de l’Esport. L’Handbol, un esport per a tothom. L’esport mirat des de l’àmbit de la integració i solidaritat.

S’haurà de posar en el centre de qualsevol decisió als esportistes i el seu desenvolupament personal.

Es farà us de l’esport per la formació integral dels esportistes sobre tot en les categories inferiors, en les seves dimensions psicològiques, socials i físiques.

Es generaran idees per treure el màxim partit a la força de l’esport com eina educativa. Nous formats, nous continguts, nous enfocaments… Crear un laboratori esportiu i educatiu.

Però sobre tot i abans de tot el que buscarem són pràctiques esportives que aconsegueixin nens i nenes feliços i gaudint del moment, alhora que treien el seu màxim potencial.

Tant per tant l’essència del projecte serà:

  • La formació integral dels infants i joves

  • La recerca constant de pràctiques que afavoreixin la creativitat i la diversió

  • La participació activa de múltiples agents

  • La innovació i el compromís amb l’entorn